Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare
DGASPC Despre noi Harta servicii sociale Adulti Copii Centre Legislaţie Voluntariat + 10 -

DGASPC

Constituirea

ROF

ROI

Strategie

Codul etic

Informaţii Publice

Proiecte

Rapoarte de activitate

Proiecte de hotărâri

Hotărâri

SR EN ISO 9001:2008

Comunicate de presă DGASPC

 - Potrivit Ordinului nr. 617/18.12.2012, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului organizează trimestrial întâlniri de consultare cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestați/atestate care nu au fost incluși/incluse în etapa de potrivire practică. Consultările au ca temă informarea persoanelor/familiilor cu privire la prevederile legale care reglementează desfășurarea potrivirii teoretice și ...
 - 18.04 DGASPC Satu Mare, implementează proiectul Adaptabilitate – Şansa la o viaţă activă, număr de identificare al contractului POSDRU/120/6.2/G/124215, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Investe in Oameni!
 - DGASPC Satu Mare, organizează concurs derecrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, în data de 13.05 ora 10,00 - proba scrisă, iar interviul se va organiza conform art. 56 din Hot. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
[Arhiva comunicatelorDGASPC]

Executiv

Adresa DGASPC
Organigrama
Structura organizatorică
Director general
Dir. gen. adj.
Dir. gen. adj. econ.
Audienţe
Aparat de specialitate
Anexe hotărâri
Formulare
Romana Oaspete
Joi 31 Iulie 2014 22:35:40, Drepturi de autor : DGASPC