Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare
DGASPC Despre noi Harta servicii sociale Adulti Copii Centre Legislaţie Voluntariat + 10 -

DGASPC

Constituirea

ROF

ROI

Strategie

Cod etic functionari

Cod etic contractuali

Informaţii Publice

Achiziții Publice

Proiecte

Rapoarte de activitate

Hotărâri

SR EN ISO 9001:2008

Comunicate de presă DGASPC

 - DGASPC a judeţului Satu Mare organizează concurs în vederea ocupării unui post de natură contractuală vacant. Concursul se va desfăşura la sediul din str. Corvinilor nr.18, astfel: în data de 25.02.2016 ora 10,00 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele se vor depune până în data de 17.02.2016 (inclusiv) la aceeaşi adresă. Bibliografia aferenta postului este afişată în Anexa la prezentul anunţ. Informaţii suplimentare se obţin la Biroul Resurse Umane, telefon 0261768830.
 - TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale candidaţilor înscrişi la concursul în vederea ocupării posturilor de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 26603/20.11.2015.
 - TABEL NOMINAL privind soluționarea contestațiilor. Comisia de soluționare a contestațiilor a hotărât în unanimitate asupra rezultatelor contestațiilor depuse cu privire la rezultatele probei interviu, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția ...
[Arhiva comunicatelor DGASPC]

Executiv

Adresa DGASPC
Organigrama
Structura organizatorică
Director general
Dir. gen. adj.
Dir. gen. adj. econ.
Audienţe
Aparat de specialitate
Anexe hotărâri
Model procedură operațională
Chestionar autoevaluare CIM
Strategia naţională
Procedură sistem stand. 17
Romana Oaspete
Luni 8 Februarie 2016 11:49:17, Drepturi de autor : DGASPC