Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare
DGASPC Despre noi Harta servicii sociale Adulti Copii Centre Legislaţie Voluntariat + 10 -

DGASPC

Constituirea

ROF

ROI

Strategie

Cod etic functionari

Cod etic contractuali

Informaţii Publice

Achiziții Publice

Proiecte

Rapoarte de activitate

Hotărâri

SR EN ISO 9001:2008

Comunicate de presă DGASPC

 - TABEL NOMINAL, cu rezultatele obținute în urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare, privind ocuparea unor functii contractuale din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, conform Anuntului nr. 26104 / 05.10.2016.
 - TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisa din data de 17.10.2016 de catre candidatii inscrisi la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual conform Anuntului nr. 25757/30.09.2016
 - ANUNT referitor la nr. 26880/12.10.2016 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare
[Arhiva comunicatelor DGASPC]


Executiv

Adresa DGASPC
Organigrama
Structura organizatorică
Director general
Dir. gen. adj.
Dir. gen. adj. econ.
Audienţe
Aparat de specialitate
Anexe hotărâri
Procedură sistem
Model procedură operațională
Cerere card european dizabilitate
Strategia naţională
Romana Oaspete
Vineri 21 Octombrie 2016 03:26:18, Drepturi de autor : DGASPC