Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare
DGASPC Despre noi Servicii sociale Adulti Copii Centre Legislaţie Formulare Voluntariat + 10 -

DGASPC

Constituirea

ROF

ROI

Strategie

Codul etic

Informaţii Publice

Proiecte

Rapoarte de activitate

Proiecte de hotărâri

Hotărâri

SR EN ISO 9001:2008

Comunicate de presă DGASPC

 - Potrivit Ordinului nr. 617/18.12.2012, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului organizează trimestrial întâlniri de consultare cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestați/atestate care nu au fost incluși/incluse în etapa de potrivire practică. Consultările au ca temă informarea persoanelor/familiilor cu privire la prevederile legale care reglementează desfășurarea potrivirii teoretice și ...
 - 18.04 DGASPC Satu Mare, implementează proiectul Adaptabilitate – Şansa la o viaţă activă, număr de identificare al contractului POSDRU/120/6.2/G/124215, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Investe in Oameni!
 - DGASPC Satu Mare, organizează concurs derecrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, în data de 13.05 ora 10,00 - proba scrisă, iar interviul se va organiza conform art. 56 din Hot. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
[Arhiva comunicatelorDGASPC]

Executiv

Adresa DGASPC
Organigrama
Structura organizatorică
Director general
Dir. gen. adj.
Dir. gen. adj. econ.
Audienţe
Harta serviciilor sociale
Aparat de specialitate
Anexe hotărâri
Romana Oaspete
Miercuri 23 Iulie 2014 02:35:55, Drepturi de autor : DGASPC