Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare
DGASPC Despre noi Harta servicii sociale Adulti Copii Centre Legislaţie Voluntariat + 10 -

DGASPC

Constituirea

ROF

ROI

Strategie

Cod etic functionari

Cod etic contractuali

Informaţii Publice

Proiecte

Rapoarte de activitate

Hotărâri

SR EN ISO 9001:2008

Comunicate de presă DGASPC

 - DGASPC a judeţului Satu Mare organizează concurs în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante. Concursul se va desfăşura la sediul din str. Corvinilor nr.18, astfel: în data de 06.08.2015 ora 11,00 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele se vor depune până în data de 30.07.2015(inclusiv) la aceeaşi adresă. Bibliografiile aferente posturilor este afişată în Anexa la prezentul anunţ. Informaţii suplimentare se obţin la Biroul Resurse Umane, telefon 0261768830.
 - ANUNŢ, începând cu data de 22.07, candidaţii admişi la concurs se vor prezenta la Biroul intern de prevenire şi protecţie pentru ridicarea fişei necesare examenului medical la angajare şi fişei de aptitudini, în caz contrar nu veţi putea semna contractul individual de muncă. Fişa de aptitudini este necesară încheierii şi ...
 - TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute de către candidaţii înscrişi la concursul în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 12916/15.06
[Arhiva comunicatelor DGASPC]

Executiv

Adresa DGASPC
Organigrama
Structura organizatorică
Director general
Dir. gen. adj.
Dir. gen. adj. econ.
Audienţe
Aparat de specialitate
Anexe hotărâri
Model procedură operațională
Chestionar autoevaluare CIM
Strategia naţională
Procedură sistem stand. 17
Romana Oaspete
Luni 3 August 2015 20:07:13, Drepturi de autor : DGASPC